Audyty

1. Audyt biologa terenowego

W związku z wymaganiami odnoszącymi się do standardów m.in. TESCO oraz BRC wersja 7 mamy przyjemność zaproponować Państwu przeprowadzenie kontroli dotyczącej aktualnego zabezpieczenia Państwa obiektu przed szkodnikami, poprzez:

  • określenie realnego zagrożenia ze strony szkodników,
  • wskazanie działań mających na celu ewentualną poprawę funkcjonowania systemu monitorowanego zwalczania szkodników,
  • sprawdzenie zgodności dokumentacji pest control w odniesieniu do standardów wdrożonych w Państwa Zakładzie

Dokumentem końcowym z przeprowadzonej kontroli jest raport określający aktualny stan zabezpieczenia przed szkodnikami wraz z ewentualnymi zaleceniami.

2. Audyt drugiej strony

Na Państwa życzenie przeprowadzimy niezależne badanie u dostawcy mające stwierdzić, czy działania związane z zabezpieczeniem przed szkodnikami, odnoszące się do jakości dostarczanego surowca i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami i obowiązującymi w tym zakresie standardami oraz, czy wszystkie działania zmierzające do minimalizacji populacji szkodników w obiekcie są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów.

kwalifikacje

Co robimy

Ekspertyzy

Przeprowadzenie ekspertyz pest control z zakresu porażenia produktów, półproduktów, surowców.

Szczegóły

Szkolenia

Jak podnieść świadomość pracowników, by wspólnie uczestniczyli w zabezpieczeniu zakładu przed szkodnikami?

Szczegóły

Audyty

Na Państwa życzenie przeprowadzimy niezależne badanie u dostawcy mające stwierdzić, czy działania związane z zabezpieczeniem przed szkodnikami są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów.

Szczegóły