Szkolenia

Jak podnieść świadomość pracowników, by wspólnie uczestniczyli w zabezpieczeniu zakładu przed szkodnikami?

Aby w działania związane z pest control włączyć cały personel Zakładu, najpierw trzeba podnieść jego świadomość
Prowadzone przez nas szkolenia mają na celu wyposażenie uczestnika w narzędzia służące zwiększeniu wiedzy z zakresu:
- zabezpieczenie terenu zewnętzznego przed szkodnikami
- Karmniki deratyzacyjne - ich oznakowanie i rozmieszczenie zgodnie z obowiązującymi
standardami
- Monitoring gryzoni i ich zwalczanie w Zakładzie z zachowaniem obowiązujących norm
- Zabezpieczenie przed owadami latającymi - urządzenia monitorujące i ich rozmieszczenie
- Biologia i szkodliwość much, muchówek
- Zabezpieczenie przed owadami biegającymi - urządzenia monitorujące i ich rozmieszczenie
- Biologia i szkodliwość karaczana prusaka
- Zabezpieczenie Zakładu przed tzw. „szkodnikami innymi” - ptaki, krety, kuny, itp.
- Standardy higieniczne w Zakładzie, a występowanie szkodników - na co zwrócić uwagę
- Dokumentacja pest control zgodna z obowiązującymi wymaganiami

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące zakresu tematyki pest control.
Praca dla największych na świecie koncernów branży spożywczej daje nam możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy z zakresu monitorowanego zwalczania szkodników w oparciu o wszystkie obowiązujące standardy.

Co robimy

Ekspertyzy

Przeprowadzenie ekspertyz pest control z zakresu porażenia produktów, półproduktów, surowców.

Szczegóły

Szkolenia

Jak podnieść świadomość pracowników, by wspólnie uczestniczyli w zabezpieczeniu zakładu przed szkodnikami?

Szczegóły

Audyty

Na Państwa życzenie przeprowadzimy niezależne badanie u dostawcy mające stwierdzić, czy działania związane z zabezpieczeniem przed szkodnikami są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów.

Szczegóły