O firmie

Ukończenie studiów dziennych na Wydziale Rolnictwa i Biologi w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, otrzymanie tytułu magistra inżyniera na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Katedrze Entomologii Stosowanej poprzez obronę pracy pt. „Opracowanie programu zwalczania szkodników w zakładach przetwórstwa spożywczego” pod kierunkiem promotora Prof. dr hab. Stanisława Ignatowicza, a także wieloletnie doświadczenie w branży pest control sprawiły, że praca stała się pasją. Dlatego, to czym się zajmuje, robię jak najlepiej i wciąż poszerzam wiedzę w zakresie standardów jakościowych dotyczących produkcji bezpiecznej żywności, a przede wszystkim nieodłącznie związanego z nim - systemu monitorowanego zwalczania szkodników.

Współpracujemy z audytorami jednostek certyfikujących.

Swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie z zakresu funkcjonowania systemu monitorowanego zwalczania szkodników, oznak występowania szkodników, ich biologii, patogenów chorobotwórczych przez nich przenoszonych oraz standardów higienicznych przekazujemy prowadząc szkoleniach dla personelu zakładów produkcji spożywczej

Opracowujemy ekspertyzy entomologiczne i opinie na temat szkodników, które konsultujemy m.in. z Prof. dr hab. Stanisławem Ignatowiczem

W związku z nowymi wymaganiami standardów BRC wersja 7 - przeprowadzamy tzw. audyty biologa

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na stronie i chętnie odpowiem na Państwa pytania

Pozdrawiam serdecznie
Aleksandra Danielewska
tel. 784 394 385
eska.pestcontrol@gmail.com

Co robimy

Ekspertyzy

Przeprowadzenie ekspertyz pest control z zakresu porażenia produktów, półproduktów, surowców.

Szczegóły

Szkolenia

Jak podnieść świadomość pracowników, by wspólnie uczestniczyli w zabezpieczeniu zakładu przed szkodnikami?

Szczegóły

Audyty

Na Państwa życzenie przeprowadzimy niezależne badanie u dostawcy mające stwierdzić, czy działania związane z zabezpieczeniem przed szkodnikami są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów.

Szczegóły